Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Rødløk

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg > 65 mm los i kasse
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
1183
1012
109
132
1689
2870
1183
996
109
137
1826
2733
1183
993
109
138
1964
2595
1184
987
109
142
2106
2453
1182
981
109
133
2239
2320
1182
988
109
138
2377
2182
1185
990
109
177
2554
2005

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.