Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Rødløk

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg > 65 mm los i kasse
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
1182
1055
109
124
1022
0
1183
1042
109
133
1155
0
1183
1035
109
137
1292
0
1183
1045
109
129
1421
0
1183
1002
109
136
1557
0
1183
1012
109
132
1689
2870
1183
996
109
137
1826
2733

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
998
Nåværende telling
3138
Omsatt i tidsrommet
2738
Differanse
4878

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.