Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Purre

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.
Merk: alle tall gjelder norsk andel.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent i øre pr kg Purre klasse 1 pakket i kasser á 5 kg middels stor purre der skaftets lengde er minst 15 cm. Tykkelsen måles som tverrmålet midt på skaftet. Tverrmål 2,0-3,5 cm kilde: Landbruksdirektoratet
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger vanligvis 12% over målpris, men for målprisåret 2023/2024 er øvre prisgrense 20 % over målpris
Importpris
Importpris er i øre, med toll og frakt inkludert. Kilde: AMI
Tollsats
Tollsats gjelder i øre pr. kg
Omsatt mengde
Mengder oppgis i tonn. Kilde: Landbruksdirektoratet
Totalmengde/sesong
Totalmengden følger sesongen for kulturen. Sesongstart og -slutt gjenspeiler når produksjon starter og slutter for kulturen.
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
0
0
0
2431
0
0
0
0
0
0
0
3183
0
0
0
0
0
0
0
3310
0
0
0
0
0
0
0
3566
0
0
0
0
0
0
0
3528
0
0
0
0
0
0
0
0
666
0
0
0
0
0
0
0
666
0
0
0
0
0
0
0
666
0
0
0
Tollsatsen er justert for denne uken og følger ikke ordinære tollsatser. Den ordinære tollsatsen er 666.
Tollsatsen er justert for denne uken og følger ikke ordinære tollsatser. Den ordinære tollsatsen er 666.
Tollsatsen er justert for denne uken og følger ikke ordinære tollsatser. Den ordinære tollsatsen er 666.
Tollsatsen er justert for denne uken og følger ikke ordinære tollsatser. Den ordinære tollsatsen er 666.

Mengdestatistikk

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Prisstatistikk

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Importstatistikk

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Husk at grafen viser perioden du har valgt øverst på siden.