Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Potet

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg > 42 mm levert pakkeri
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger 12 % over målpris. Import til nedsatt toll blir utløst når noteringsprisen for et vareslag i to uker på rad blir notert over øvre prisgrense.
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
486
443
496
482
112
1144
20735
0
485
443
496
486
112
1132
21867
37137
520
477
534
479
112
1426
23293
35711
520
477
534
475
112
0
23293
35711
0
477
534
465
112
0
23293
35711
0
503
563
0
112
0
23293
35711
0
503
563
0
112
0
23293
35711

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
4115
Nåværende telling
39413
Omsatt i tidsrommet
26058
Differanse
61356

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.