Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Potet

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg > 42 mm levert pakkeri
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger 12 % over målpris. Import til nedsatt toll blir utløst når noteringsprisen for et vareslag i to uker på rad blir notert over øvre prisgrense.
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
487
489
548
483
112
848
29115
27426
486
489
548
483
112
897
30012
26529
496
499
559
480
112
988
31000
25541
496
499
559
493
112
965
31965
24576
496
499
559
513
112
921
32886
23655
505
511
572
521
112
910
33796
22745
505
511
572
520
112
949
34745
21796
506
511
572
518
112
1021
35766
20775
521
525
588
500
112
919
36685
13988
520
525
588
509
112
962
37647
13026
520
525
588
513
112
1013
38660
12013

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
39965
Nåværende telling
28274
Omsatt i tidsrommet
11919
Differanse
228

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
28274
Nåværende telling
14907
Omsatt i tidsrommet
8418
Differanse
-4949

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.