Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Mandelpotet

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg >30 mm levert pakkeri
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
822
112
134
7832
1005
847
112
126
7958
879
847
112
117
8075
762
847
112
145
8220
617
871
112
0
8220
617
0
112
0
8220
617
0
112
0
8220
617

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
2519
Nåværende telling
1139
Omsatt i tidsrommet
1105
Differanse
-275

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.