Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Mandelpotet

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg >30 mm levert pakkeri
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
786
112
148
1433
0
786
112
159
1592
0
786
112
148
1740
0
786
112
155
1895
9362
786
112
173
2068
9189
786
112
190
2258
8999
786
112
240
2498
8759

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
219
Nåværende telling
9665
Omsatt i tidsrommet
2290
Differanse
11736

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.