Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Knollselleri

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg i nett a 5 kg
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger 12 % over målpris. Import til nedsatt toll blir utløst når noteringsprisen for et vareslag i to uker på rad blir notert over øvre prisgrense.
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
2023
1817
2035
1640
793
37
489
0
2023
1817
2035
1641
793
37
526
0
2023
1817
2035
1640
793
35
561
1272
2023
1817
2035
1617
793
34
595
1238
2023
1817
2035
1614
793
34
629
1204
2023
1817
2035
1591
793
33
662
1171
2023
1817
2035
1585
793
32
694
1139

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
73
Nåværende telling
1344
Omsatt i tidsrommet
674
Differanse
1945

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.