Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Kinakål

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i 1000 stk.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr stk i pose i kasse a 9 stk
Importpris
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
1317
840
47
1197
996
1317
816
43
1240
953
1315
693
47
1287
906
1315
685
47
1334
859
1315
778
45
1379
814
1345
764
38
1417
776
1345
790
44
1461
732

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
352
Nåværende telling
1093
Omsatt i tidsrommet
1410
Differanse
2151

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.