Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Gulrot

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i flowpack i kasse.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr. kg
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger 12 % over målpris. Import til nedsatt toll blir utløst når noteringsprisen for et vareslag i to uker på rad blir notert over øvre prisgrense.
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
980
918
1028
821
107
721
19407
15014
1039
960
1075
831
107
920
20327
14094
1039
960
1075
839
107
717
21044
13377
1039
960
1075
836
107
685
21729
12692
1038
960
1075
841
107
685
22414
12007
1038
960
1075
847
107
693
23107
11314
1038
960
1075
854
107
658
23765
10772

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
17176
Nåværende telling
11430
Omsatt i tidsrommet
6520
Differanse
774

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.