Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Gulrot

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i flowpack i kasse.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr. kg
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger 12 % over målpris. Import til nedsatt toll blir utløst når noteringsprisen for et vareslag i to uker på rad blir notert over øvre prisgrense.
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
980
905
1014
1007
107
669
11824
22212
980
905
1014
990
107
638
12462
21574
980
905
1014
988
107
671
13133
20903
980
905
1014
983
107
658
13791
20245
980
918
1028
968
107
624
14415
19621
979
918
1028
979
107
653
15068
18968
980
918
1028
1002
107
772
15840
18196

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
3599
Nåværende telling
23532
Omsatt i tidsrommet
15449
Differanse
35382

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.