Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Gulrot

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i flowpack i kasse.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr. kg
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger 12 % over målpris. Import til nedsatt toll blir utløst når noteringsprisen for et vareslag i to uker på rad blir notert over øvre prisgrense.
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
979
905
1014
1019
107
651
11155
0
980
905
1014
1007
107
669
11824
22212
980
905
1014
990
107
638
12462
21574
980
905
1014
988
107
0
12462
21574
0
905
1014
983
107
0
12462
21574
0
918
1028
0
107
0
12462
21574
0
918
1028
0
107
0
12462
21574

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
3599
Nåværende telling
23532
Omsatt i tidsrommet
15449
Differanse
35382

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.