Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Eple

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg brettpakket i kasse > 70mm
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger 12 % over målpris. Import til nedsatt toll blir utløst når noteringsprisen for et vareslag i to uker på rad blir notert over øvre prisgrense.
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
1787
1776
1989
0
483
485
4841
0
1777
1776
1989
0
483
329
5170
0
1787
1776
1989
0
483
298
5468
0
1774
1776
1989
0
483
114
5582
0
1816
1776
1989
0
0
22
5604
0
1816
1776
1989
0
0
59
5663
0
1816
0
0
0
0
36
5699
0
Tollsatsen er justert for denne uken og følger ikke ordinære tollsatser. Den ordinære tollsatsen er 483.

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.