Om oss

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS)
(The Green Growers’ Cooperative Marked Council)

GPS skal i nært samarbeid med produsentorganisasjonene arbeide med markedstilpasning og prisanbefaling til beste for produsentene.

GPS sin visjon er: Vekst gjennom samhold!

GPS har i dag følgende medlemmer:

  • Gartnerhallen SA
  • Nordgrønt SA
  • Produsentforeningen 1909

Medlemmene er produsentgrupperinger som produserer poteter, grønnsaker, frukt og bær for norske omsetningsledd. 

 

GPS avdeling Avsetningstiltak
Arbeidet med administrering av markedsreguleringstiltakene innen grøntsektoren er tillagt GPS. Arbeidet utføres av GPS Avsetningstiltak, en egen selvstendig avdeling i GPS.

GPS avdeling Fruktlagerinspektøren
Fruktlagerinspektør Leif Øie er ansatt i GPS.

Styret i GPS:
Per Olav Skutle, Gartnerhallen SA (leder)
Ragnar Swift, Produsentforeningen av 1909 (nestleder)
Fritjof Sandstad, Nordgrønt SA
Ole Davidsen, Gartnerhallen SA

Ansatte i GPS:
Morten N. Andersen (daglig leder)
Arvid Laksesvela
Bjarte Åsbø
Leif Øie
Sigurd Sylling

Sekretariat:
GPS leier etter behov sekretariatstjenester av Norsk Gartnerforbund (NGF).
GPS sin kontaktperson i NGF er Eldbjørg Merkesdal

Årsrapport GPS 2020 (signert 15.02.2021).pdf

GPS-strategi 2021-25 vedtatt 15.02.21.pdf

Nøkkeltall GPS 2020.pdf