Våronn på Nes i Ringsaker

Potetsetting på Nes 26. mai. Utsikt over Mjøsa og Toten.