Tidligvandring i Rogaland 30. april

Isberg i Vestfold 14. mars

Det arrangeres tidligvandring i Rogaland 30. april.

Oppmøte på Vik kl 12.00.