Styringsgrupper

Styringsgruppene er GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) sitt viktigste “arbeidsredskap”.

Styringsgruppene er normalt sammensatt av de kulturansvarlige produsentene fra de produsentorganisasjonene som til enhver tid er aktuelle. I tillegg kan det velges enkeltprodusenter ut i fra at de er av stor betydning for den aktuelle kulturen; strategisk, volummessig eller distriktsmessig.

Styringsgruppene diskuterer markedssituasjonen og anbefaler priser.

Velg hvilken styringsgruppe du ønsker informasjon om