Sterk auke i import av gulrot i 2012.

Import av gulrot 2011 og 2012

Gulrot -norsk + import 2011 og 2012

Det vart i 2012 importert 8 706 tonn gulrot mot 6 853 tonn i 2011. Det tilsvarar ein auke på 27 %. Det var spesielt i første halvår at importen var større enn året før. Den norske produksjonen viste ein nedgang på 314 tonn frå 2011 til 2012 slik at totalforbruket auka med 1 539 tonn.