Uke Noteringspris Tollsats Omsatt mendge Mengde/sesong Veid noteringspris 20 0 50 0 0 0 21 0 50 0 0 0 22 0 50 0 0 0 23 0 50 0 0 0 24 0 50 0 0 0 25 0 50 0 0 0 26 0 929 0 0 0 Sum 0 0 Gjennomsnitt 0 0 Veid gjennomsnitt 0 Om gjennomsnitt: Uker hvor priser er 0 blir ikke regnet med i gjennomsnittet. Dvs. ukene hvor enten omsatt mengde, noteringspris, målpris eller importpris mangler telles ikke med.