Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Rødløk

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg > 65 mm los i kasse
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
1183
1035
109
137
1292
0
1183
1045
109
129
1421
0
1183
1002
109
136
1557
0
1183
1012
109
132
1689
2870
1183
996
109
137
1826
2733
1183
993
109
138
1964
2595
1184
987
109
142
2106
2453

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
998
Nåværende telling
3138
Omsatt i tidsrommet
2738
Differanse
4878

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.