Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Purre

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg los i kasse a 5 kg
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger 12 % over målpris. Import til nedsatt toll blir utløst når noteringsprisen for et vareslag i to uker på rad blir notert over øvre prisgrense.
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
1959
1802
2018
2085
666
55
643
0
1962
1802
2018
2118
666
52
695
0
1962
1802
2018
2028
666
54
749
0
1963
1802
2018
2003
666
61
810
0
1954
1802
2018
2022
666
57
867
863
2012
1827
2046
1977
666
50
917
813
2013
1827
2046
1915
666
0
917
813

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
48
Nåværende telling
981
Omsatt i tidsrommet
945
Differanse
1878

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.