Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Løk

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg > 65mm los i kasse
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger 12 % over målpris. Import til nedsatt toll blir utløst når noteringsprisen for et vareslag i to uker på rad blir notert over øvre prisgrense.
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
792
778
871
621
109
281
10736
1499
848
778
871
616
109
282
11018
1217
848
778
871
634
109
284
11302
933
844
778
871
633
109
240
11542
693
847
778
871
632
109
0
11542
693
0
844
945
0
109
0
11542
693
0
844
945
0
109
0
11542
693

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
3886
Nåværende telling
1780
Omsatt i tidsrommet
2133
Differanse
27

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.