Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Løk

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg > 65mm los i kasse
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger 12 % over målpris. Import til nedsatt toll blir utløst når noteringsprisen for et vareslag i to uker på rad blir notert over øvre prisgrense.
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
790
731
819
674
109
298
3772
8498
790
756
847
666
109
298
4070
8200
790
756
847
665
109
301
4371
7899
790
756
847
662
109
301
4672
7598
790
756
847
657
109
294
4966
7304
790
756
847
663
109
295
5261
7009
790
756
847
700
109
350
5611
6659

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
2793
Nåværende telling
9104
Omsatt i tidsrommet
6759
Differanse
13070

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.