Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Løk

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg > 65mm los i kasse
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger 12 % over målpris. Import til nedsatt toll blir utløst når noteringsprisen for et vareslag i to uker på rad blir notert over øvre prisgrense.
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
787
731
819
687
109
308
3474
0
790
731
819
674
109
298
3772
8498
790
756
847
666
109
298
4070
8200
790
756
847
665
109
0
4070
8200
0
756
847
662
109
0
4070
8200
0
756
847
0
109
0
4070
8200
0
756
847
0
109
0
4070
8200

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
2793
Nåværende telling
9104
Omsatt i tidsrommet
6759
Differanse
13070

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.