Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Hodekål

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg los i kasse
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger 12 % over målpris. Import til nedsatt toll blir utløst når noteringsprisen for et vareslag i to uker på rad blir notert over øvre prisgrense.
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
859
792
887
608
163
83
9317
637
863
792
887
559
163
73
9390
564
863
792
887
610
163
68
9458
496
867
792
887
615
163
71
9529
425
867
792
887
625
163
0
9529
425
0
792
887
0
163
0
9529
425
0
792
887
0
163
0
0
425

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
1403
Nåværende telling
720
Omsatt i tidsrommet
752
Differanse
69

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.