Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Crispisalat

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i 1000 kg.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr stk i kasse a 10 stk
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
1426
1086
1700
49
1808
1425
1061
1700
47
1855
1425
1223
1700
47
1902
1425
1225
1700
49
1951
1434
1256
1700
46
1997
1435
1477
1700
38
2035
1438
1484
1700
0
2035

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.