Oppdatert importstatistikk for bær ut september månad 2012

Vedlagte tabellar viser importkvantumet av bær til og med september månad i år. Importen held fram med å stige. Eit unntak er importen av jordbær i månadene juli og august som er noko lågare enn ifjor. Det har mest truleg samanheng med  den norske produksjonen. Både i 2011 og 2012 vart avlinga redusert pga vanskelege klimatilhøve for jordbær her i landet, men kvantumet vart større i 2012 enn i 2011.

Jordbær – 2012månedsvis pr 1. oktober import fordelt på land

Importoversikt pr 1. okt 2012 – 4 bærslag