Importen av bær når nye høgder

Det har dei siste åra vore ein sterk auke i importen av friske bær, og tal for importen så langt iår, viser at forbruket stadig aukar. Jordbær er framleis størst i kvantum, men bringebær og blåbær er dei bærslaga som aukar mest prosentvis.

Oversikt Import av friske bær pr. 1. juni 2012

Bringebær -pr 1. juni 2012, månedsvis import fordelt på land

Blåbær – pr. 1 juni 2012, månedsvis import fordelt på land

Jordbær – pr 1. 6.2012 månedsvis import fordelt på land