Importen av bær held fram med å stige i 2013

Tal frå SSB sin statistikkbank viser at importen av bær til Norge held fram med å stige. Jordbær er framleis det største produktet i kvantum, men pga høgare kg pris, er verdien av blåbær nå høgare enn jordbær. Sjå vedlagte tabell for nærmare info.

2013 Import av bær jan – april

Jordbær import- 2012 og 2011 månedsvis fordelt på land

Blåbær 2012 og 2011 – månedsvis import fordelt på land

Bringebær – 2012 og 2011 månedsvis import fordelt på land

 

Import bær Berlin 2013