Fruktprognose pr 15. august 2012

Den sist oppdaterte fruktprognosen viser at det blir lite eple på Austlandet, men ganske god avling på Vestlandet. Totalt for landet ser epleavlinga ut til å bli ca 7 000 tonn , noko som er omtrent likt gjennomsnittet for det som er selt til konsum dei siste åra.

For plomme har også avlinga blitt til dels sterkt redusert pga av det kalde veret omkring blømingstidspunktet. Prognosen viser 869 tonn som er ei avling lågare enn det som har vore alle dei siste 5 åra.

For moreller ser det ut il å bli ei avling på vel 400 tonn som er litt høgare enn gjennomsnittet for dei siste åra.

 

Avlingsprognose alle fruktslag pr 15. august 2012