Fra markvandring på Jæren 30.04.12

Vellykket markvandring 30.04.12. Bildet er fra besøk i kålåkeren hos Kåre Wiig.