Arkiv | Prisanbefaling

Løk

Avlingsundersøkelse i løk

Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS) (styringsgruppa i løk) foretok avlingsundersøkelser i løk 13. – 17. august. Undersøkelsene ble foretatt i Oppland, Hedmark, Østfold, Vestfold og Nord-Trøndelag (Frosta). Resultatene fra årets avlingsundersøkelse i løk følger i vedlegget. Resultat avlingsundersøkelse løk 2012

GPS prisanbefaling uke35

Prisanbefaling friland uke 35. 2012 Prisanbefaling GPS veksthus, kinakål og isberg 2012 Prisanbefaling GPS etter markedsmøte veksthus, kinakål og isberg Resultat friland uke 35. 2012

GPS prisanbefaling uke33

Prisanbefaling friland uke 33. 2012 Prisanbefaling GPS veksthus, kinakål og isberg 2012 Resultat friland etter markedsmøte uke 33. 2012 Resultat veksthus, kinakål og isberg etter markedsmøtet

GPS Prisanbefaling uke 29

Prisanbefaling friland uke 29. 2012 Prisanbefaling veksthus og salatgrønnsaker GPS uke 29 2012 Prisanbefaling veksthus og salatgrønnsaker etter markedsmøtet for uke 29 Resultat friland uke 29. 2012

Prisanbefaling uke 27

Prisanbefaling friland uke 27. 2012 Prisanbefaling veksthus og salatgrønnsaker GPS uke 27 2012  Resultat etter markedsmøte friland uke 27. 2012 Prisanbefaling veksthus og salatgrønnsaker etter markedsmøtet uke 27 2012