Arkiv | Aktuelt

Løk

Avlingsundersøkelse i løk

Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS) (styringsgruppa i løk) foretok avlingsundersøkelser i løk 13. – 17. august. Undersøkelsene ble foretatt i Oppland, Hedmark, Østfold, Vestfold og Nord-Trøndelag (Frosta). Resultatene fra årets avlingsundersøkelse i løk følger i vedlegget. Resultat avlingsundersøkelse løk 2012

Fruktprognosering 13. - 15. august 2012 022

Fruktprognose pr 15. august 2012

Den sist oppdaterte fruktprognosen viser at det blir lite eple på Austlandet, men ganske god avling på Vestlandet. Totalt for landet ser epleavlinga ut til å bli ca 7 000 tonn , noko som er omtrent likt gjennomsnittet for det som er selt til konsum dei siste åra. For plomme har også avlinga blitt til […]