Arkiv | Aktuelt

Fruktprognosering 13. - 15. august 2012 022

Fruktprognose pr 15. august 2012

Den sist oppdaterte fruktprognosen viser at det blir lite eple på Austlandet, men ganske god avling på Vestlandet. Totalt for landet ser epleavlinga ut til å bli ca 7 000 tonn , noko som er omtrent likt gjennomsnittet for det som er selt til konsum dei siste åra. For plomme har også avlinga blitt til […]

Morellprognosering, Ringvoll, Lærdal og Alsaker spilde 2. 3. jul 037

Årets fruktprognose 2012

Årets fruktprognose pr 20. juni, viser at me heller ikkje dette året får noko stort fruktår i Norge. Etter ein mild vinter såg det lovande, men det milde veret i mars, etterfylgt av kald april og mai med til dels frost og dårleg ver under pollineringa, gjer at avlinga også dette året blir under middels. […]