Arkiv | Aktuelt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stor auke i import av jordbær

Det har vore ein sterk auke i import av jordbær det siste året. Det vart i 2011 importert 7 510 tonn jordbær noko som er ein auke på vel 30 % frå 2010. Og auken held fram i 2012. Så langt er det dei fire første månadene i år ein auke frå 1 281 tonn til […]