Arkiv | Aktuelt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Oppdatert importstatistikk for bær ut september månad 2012

Vedlagte tabellar viser importkvantumet av bær til og med september månad i år. Importen held fram med å stige. Eit unntak er importen av jordbær i månadene juli og august som er noko lågare enn ifjor. Det har mest truleg samanheng med  den norske produksjonen. Både i 2011 og 2012 vart avlinga redusert pga vanskelege klimatilhøve […]