Arkiv | Aktuelt

Møte hos Jarle og Jone Wiig 05.06.12

Produsentmøte i GPS regi i Rogaland

 I vår og sommersesongen inviterer GPS hver tirsdag til uformelt produsentmøte hos Jarle og Jone Wiig på Orre. Markedssituasjonen for tomat og agurk er temaet kl. 07.30 – 08.00, kl. 08.00 – 08.30 er temaet markedssituasjonen for frilandsgrønnsaker. Produsenter kommer og går avhengig av hvilke kulturer de ønsker å diskutere. Her utveksles markedsinformasjon som tas […]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stor auke i import av jordbær

Det har vore ein sterk auke i import av jordbær det siste året. Det vart i 2011 importert 7 510 tonn jordbær noko som er ein auke på vel 30 % frå 2010. Og auken held fram i 2012. Så langt er det dei fire første månadene i år ein auke frå 1 281 tonn til […]