Arkiv | Aktuelt

Morellprognosering, Ringvoll, Lærdal og Alsaker spilde 2. 3. jul 037

Årets fruktprognose 2012

Årets fruktprognose pr 20. juni, viser at me heller ikkje dette året får noko stort fruktår i Norge. Etter ein mild vinter såg det lovande, men det milde veret i mars, etterfylgt av kald april og mai med til dels frost og dårleg ver under pollineringa, gjer at avlinga også dette året blir under middels. […]

Bringebær

Importen av bær når nye høgder

Det har dei siste åra vore ein sterk auke i importen av friske bær, og tal for importen så langt iår, viser at forbruket stadig aukar. Jordbær er framleis størst i kvantum, men bringebær og blåbær er dei bærslaga som aukar mest prosentvis. Oversikt Import av friske bær pr. 1. juni 2012 Bringebær -pr 1. […]

Styret i GPS etter årsmøtet 14.06.12

Anders R. Nordlund er ny styreleder i GPS

Årsmøtet i GPS valgte 14.06.12 Anders R. Nordlund til ny styreleder. Nordlund overtok etter Simon Helge Dahl som gikk ut av styret. Etter valget på årsmøtet 14.06.12 består styret i GPS av: Anders R. Nordlund fra Gartnerhallen SA (leder) Narve Huseby Wiker fra Norgesgrønt BA (nestleder) Halvor Kirkemo fra Nordgrønt SA Ragnar Swift fra Produsentforeningen 1909 […]