Avlingsundersøkelse i løk

Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS) (styringsgruppa i løk) foretok avlingsundersøkelser i løk 13. – 17. august.
Undersøkelsene ble foretatt i Oppland, Hedmark, Østfold, Vestfold og Nord-Trøndelag (Frosta).

Resultatene fra årets avlingsundersøkelse i løk følger i vedlegget.

Resultat avlingsundersøkelse løk 2012