Årets fruktprognose 2012

Årets fruktprognose pr 20. juni, viser at me heller ikkje dette året får noko stort fruktår i Norge. Etter ein mild vinter såg det lovande, men det milde veret i mars, etterfylgt av kald april og mai med til dels frost og dårleg ver under pollineringa, gjer at avlinga også dette året blir under middels. Nye prognoser blir henta inn i byrjinga av august.

Avlingsprognose alle fruktslag pr 20 juni 2012

Avlingsprognose 2012, plomme og moreller per veke