Anders R. Nordlund er ny styreleder i GPS

Årsmøtet i GPS valgte 14.06.12 Anders R. Nordlund til ny styreleder. Nordlund overtok etter Simon Helge Dahl som gikk ut av styret.

Etter valget på årsmøtet 14.06.12 består styret i GPS av:
Anders R. Nordlund fra Gartnerhallen SA (leder)
Narve Huseby Wiker fra Norgesgrønt BA (nestleder)
Halvor Kirkemo fra Nordgrønt SA
Ragnar Swift fra Produsentforeningen 1909
June Eike fra Gartnerhallen SA

På bildet ser vi fra venstre: Anders R. Nordlund, Ragnar Swift, Narve Huseby Wiker, Halvor Kirkemo og June Eike.